פוסטים

elic

למה עורב הוא כמו שולחן כתיבה?

בהרצאה זו נעמוד על הרבדים הסמויים המוחבאים בכתביו של צ'ארלס דודג'סון (ה"ה לואיס קרול), ננסה ללמוד מעט על העקרונות המדעיים, הפילוסופיים, המתמטיים והלוגיים אותם מנסה המחבר להעביר לקוראים בספריו אלו.