פוסטים

Untitled-1

כתר ארם צובא (The Aleppo Codex)

על ספר התנ"ך הקדום ביותר שבנמצא וסיפור קורותיו וגלגוליו עד לא"י (ע"פ מחקריו של הנשיא יצחק בן-צבי ז"ל).